‹‹‹ vuốt để xem ảnh ›››

MÃ DÂY CUROA RĂNG 5M | STEIGENTECHClick

13/10/2019 | TIN KỸ THUẬT
 
Mã Dây số răng Chu vi Mã Dây Số răng Chu vi Mã Dây Số răng Chu vi
180-5M 36 180 570-5M 114 570 1050-5M 210 1050
200-5M 40 200 575-5M 115 575 1100-5M 220 1100
210-5M 42 210 580-5M 116 580 1115-5M 223 1115
215-5M 43 215 585-5M 117 585 1125-5M 225 1125
225-5M 45 225 590-5M 118 590 1135-5M 227 1135
230-5M 46 230 600-5M 120 600 1145-5M 229 1145
235-5M 47 235 605-5M 121 605 1175-5M 235 1175
245-5M 49 245 610-5M 122 610 1180-5M 236 1180
250-5M 50 250 615-5M 123 615 1195-5M 239 1195
255-5M 51 255 620-5M 124 620 1200-5M 240 1200
260-5M 52 260 625-5M 125 625 1210-5M 242 1210
265-5M 53 265 630-5M 126 630 1225-5M 245 1225
270-5M 54 270 635-5M 127 635 1250-5M 250 1250
280-5M 56 280 640-5M 128 640 1270-5M 254 1270
285-5M 57 285 645-5M 129 645 1290-5M 258 1290
295-5M 59 295 650-5M 130 650 1295-5M 259 1295
300-5M 60 300 655-5M 131 655 1300-5M 260 1300
305-5M 61 305 665-5M 133 665 1340-5M 268 1340
310-5M 62 310 670-5M 134 670 1350-5M 270 1350
320-5M 64 320 675-5M 135 675 1375-5M 275 1375
325-5M 65 325 685-5M 137 685 1400-5M 280 1400
330-5M 66 330 690-5M 138 690 1410-5M 282 1410
340-5M 68 340 695-5M 139 695 1420-5M 284 1420
345-5M 69 345 700-5M 140 700 1450-5M 290 1450
350-5M 70 350 710-5M 142 710 1455-5M 291 1455
360-5M 72 360 715-5M 142 710 1500-5M 300 1500
365-5M 73 365 720-5M 144 720 1595-5M 319 1595
370-5M 74 370 725-5M 145 725 1600-5M 320 1600
375-5M 75 375 740-5M 148 740 1685-5M 337 1685
380-5M 76 380 745-5M 149 745 1690-5M 338 1690
385-5M 77 385 750-5M 150 750 1700-5M 340 1700
390-5M 78 390 755-5M 151 755 1730-5M 346 1730
395-5M 79 395 770-5M 154 770 1770-5M 354 1770
400-5M 80 400 775-5M 155 775 1790-5M


Nhà phân phối dây băng tải, dây đai, dây curoa Công nghiệp hàng đầu tại HCM
20/10/2019
Công ty cung câp dây đai băng tải, dây curoa tốt nhất tại TPHCM, dây đai băng tải nhập khẩu, dây đai cho các ngành sản xuất tại Việt Nam...
MÃ DÂY CUROA RĂNG 3M | STEIGENTECHClick
13/10/2019TIN KỸ THUẬT
Mã Dây Số răng Chu vi Mã Dây Số răng Chu vi Mã Dây Số răng Chu vi 60-3M 20 60 291-3...
MÃ DÂY CUROA RĂNG 8M | STEIGENTECHClick
13/10/2019TIN KỸ THUẬT
Mã Dây Số răng Chu vi Mã Dây Số răng Chu vi Mã Dây Số răng Chu vi 184-8M 23 184 1552-8M ...
MÃ DÂY CUROA RĂNG 14M | STEIGENTECHClick
13/10/2019TIN KỸ THUẬT
Mã Dây Số răng Chu vi Mã Dây Số răng Chu vi Mã Dây Số răng Chu vi 938-14M 67 938 1540-14M ...

DÂY CUROA STEIGENTECH
DÂY CUROA RĂNG
DÂY CUROA THANG
DÂY CUROA PU LÕI THÉP
DÂY CUROA RÃNH DỌC
DÂY CUROA ĐẶC BIỆT
DÂY PU PHI TRÒN
DÂY ĐAI TRUYỀN ĐỘNG...
Dây curoa PU T5 T10 AT10 ...
THÔNG TIN GẦN ĐÂY